Cattle

Виявлення збудників до інфекційних захворювань методом ПЛР
Арт. Indicator Material for research Duration (working days)
ПЛР09001 Хламідіоз (Chlamydophila spp.) Цервікальний зішкріб, околоплідна рідина, тканина плоду, плацента, плацентарний зішкріб, вагінальний зішкріб. 2-3 w. d.
ПЛР09002 Хламідіоз (C. Abortus) 2-3 w. d.
ПЛР09003 Блутанг Цільна кров (тільки в пробірках з антикоагулянтом EDTА) і уражені тканини (селезінка, лімфатичні вузли). 2-3 w. d.
ПЛР09004 Хвороба Шмалленберг Уражені тканини, сироватка крові, цільна кров (індивідуальні чи об’єднані проби), сперма та змиви з виділень від ВРХ. 2-3 w. d.
ПЛР09005 Парагрип 3 (Para-Influenzavirus type 3) та Респіраторно-сенцитіальний вірус (Bovine Respiratory Syncytial Virus) (bRSV&PI3) Бронхо-альвеолярний лаваж (BAL), суспендована культура клітин, легені, мазки з носа, мазки з трахеї, трахеальні змиви (TTA). 2-3 w. d.
ПЛР09006 Токсоплазмоз Мозок, серцевий м’яз, плацента. 2-3 w. d.
ПЛР09007 Респіраторна панель ВРХ (Mycoplasma bovis, Histophilus somni, Pasteurella multicida, Mannheimia haemolytica, Bovine Coronavirus, Bovine Respiratory Syncytial Virus (BRSV), Bovine parainfluenza 3) Назальні та трахеальні змиви, та трахеальні, бронхоальвеолярні та легеневі рідини. 2-3 w. d.
ПЛР09008 Абортивна панель ВРХ (Anaplasma phagocytophila, Bovine Herpes Virus type 4, Campylobacter fetus, Chlamydophila spp, Coxiella burnetii, Leptospira pathogenes, Listeria monocytogenes, Salmonella spp.) Плацентарні, вагенальні та цервікальні змиви. 2-3 w. d.
ПЛР09009 Ротавірус (Rotavirus) Зразки фекалій та тканини тонкої кішки. 2-3 w. d.
ПЛР09010 Brucella spp.
ПЛР09011 Leptospira, pathogenic
ПЛР09012 Brachyspira spp.
ПЛР09013 Mycoplasma bovis
ПЛР09014 Salmonella spp
Мікробіологічні дослідження патологічного (біологічного) матеріалу. Виділення окремих мікрорганізмів
Арт. Indicator Material for research Duration (working days)
ПАТ09001 Виділення Salmonella spp (згідно ISO 6579) (включає серотипізацію) Підстилочний матеріал, пил, фекалії, мазки. 4-5 w. d.
ПАТ09002 Виділення Salmonella spp. (ISO 6579; ID: MALDI -TOF) (включає серотипізацію) 3-4 w. d.
ПАТ09003 Виділення Salmonella spp. (ДСТУ 4769:2007) (включає серотипізацію) Патологічний/біологічний матеріал, мазок (1 зразок). 4-5 w. d.
ПАТ09005 Виділення Staphylococcus aureus 4-5 w. d.
ПАТ09006 Виділення Streptococcus spp. 3-4 w. d.
ПАТ09007 Виділення Listeria spp. 4-5 w. d.
ПАТ09008 Виділення Clostridium spp. 4-5 w. d.
ПАТ09009 Виділення Pseudomonas aeruginosa 4-5 w. d.
ПАТ09010 Виділення Escherichia coli із серотипізацією. Примітка: визначення патогенних для ВРХ штамів. 4-5 w. d.
ПАТ09004 Salmonella spp, серотипізація (згідно схеми Кауфмана-Уайта) Тип біоматеріалу - виділена культура сальмонели. 1 w. d.
ПАТ09011 E.coli, типізація (аглютинація з полівалентною сироваткою для свиней та О-факторними ветеринарними сироватками) 1 w. d.
ПАТ09012 Виділення Pasteurella multocida (Геморагічна септицемія) Біологічний матеріал, асептично відібраний, в окремих стерильних контейнерах: селезінка, кістковий мозок. 2-4 w. d.
ПАТ09026 Визначення ЗМЧ сперми самців сільськогосподарських тварин Свіжий, асептично відібраний матеріал в стерильних ємкостях. 1 зразок. 2 w. d.

*Інші дослідження під запит

Комплексні мікробіологічні дослідження патологічного (біологічного) матеріалу з ідентифікацією методом MALDI -TOF
Арт. Indicator Material for research Duration (working days)
ПАТ09013 Пакет "Респіраторні інфекції". Комплексне мікробіологічне дослідження матеріалу з респіраторного тракту: виявлення умовно патогенних мікроорганізмів методом MALDI -TOF. (Включає бакпосів з ідентифікацією аеробних та мікроаерофільних організмів) Біологічний матеріал в стерильних ємкостях, охолоджений: мигдалики, уражені ділянки легень, трахея, бронхи, мазки (мигдалини, носова порожнина), лімфатичні вузли (4-5 зразків від 1 тварини). 2-5 w. d.
ПАТ09014 Пакет "Респіраторні інфекції". Комплексне мікробіологічне дослідження матеріалу з респіраторного тракту: виявлення умовно патогенних мікроорганізмів методом MALDI -TOF. (Включає бакпосів з ідентифікацією аеробних та мікроаерофільних організмів) Свіжий, асептично відібраний біологічний матеріал в стерильних ємкостях: уражена ділянка легень, лімфовузол, мазок, ексудат тощо. 1 зразок. 2-5 w. d.
ПАТ09015 Пакет №1 "Системні інфекції. Аероби" Комплексне мікробіологічне дослідження стерильних локусів організму - з ідентифікацією мікроорганізмів. Біологічний матеріал в окремих стерильних контейнерах: уражена ділянка легень, серце, частинки паренхіматозних органів, кістковий/головний мозок тощо. (4-6 зразків) 2-4 w. d.
ПАТ09016 Пакет №1 "Системні інфекції. Аероби" Комплексне мікробіологічне дослідження стерильних локусів організму - при відсутності мікроорганізмів. 2 w. d.
ПАТ09017 Пакет №2 "Системні інфекції. Аероби, анаероби" Комплексне мікробіологічне дослідження стерильних локусів організму - з ідентифікацією мікроорганізмів. Свіжий, асептично відібраний біологічний матеріал в окремих стерильних контейнерах: легені, серце, паренхіматозні органи, трубчаста кістка. (4-6 зразків від 1 тварини). 2-4 w. d.
ПАТ09018 Пакет №2 "Системні інфекції. Аероби, анаероби" Комплексне мікробіологічне дослідження стерильних локусів організму - при відсутності мікроорганізмів. 2 w. d.
ПАТ09019 Пакет "Діагностика маститів. Антибіотикограма" Мікробіологічне дослідження молока '-ідентифікація виділених мікроорганізмів методом MALDI -TOF. *Антибіотикограма. *до 1-2 культур мікроорганізмів. 5-10 мл молока відбирають в стерильні пробірки не торкаючсь краю пробірки. Попередньо верхівки сосків вимені і руки протирають ватним тампоном, змоченим в 70% спирті. (Зразки від 1 тварини з ураженої / кожної чверті вимені (1-4 шт)). 3-5 w. d.
ПАТ09020 Пакет "Діагностика маститів. Антибіотикограма" Мікробіологічне дослідження молока '- при відсутності мікроорганізмів. 2 w. d.
ПАТ09021 Мікробіологічне дослідження збірної проби молока (аероби, анаероби) '-ідентифікація виділених мікроорганізмів методом MALDI -TOF. *без постановки чутливості до антибіотиків. Асептично відібраний зразок молока в стерильних контейнерах. 2-3 w. d.
ПАТ09022 Мікробіологічне дослідження збірної проби молока (аероби, анаероби) '- при відсутності мікроорганізмів. 2 w. d.
ПАТ09023 Мікробіологічне дослідження крові, сечі на стерильність (аероби, анаероби) - з ідентифікацією мікроорганізмів. Антибіотикограма* *до 1 культури мікроорганізму 3-5 w. d.
ПАТ09024 Мікробіологічне дослідження крові, сечі на стерильність (аероби, анаероби) '- при відсутності мікроорганізмів 2 w. d.
ПАТ09025 Мікробіологічне дослідження біологічного матеріалу: ідентифікація аеробних та анаеробних мікроорганізмів методом MALDI -TOF. Свіжий, асептично відібраний біологічний матеріал в стерильних ємкостях: сперма, орган, мазки з слизових оболонок, ексудат тощо. 1 зразок. 2-4 w. d.
Ідентифікація мікрорганізмів методом MALDI -TOF
Арт. Indicator Material for research Duration (working days)
ПАТ09027 Ідентифікація бактеріальної культури методом MALDI -TOF Чиста культура мікроорганізму. 1-2 w. d.
Серологічні дослідження
Виявлення збудників до інфекційних захворювань методом ПЛР
Токсикологічні дослідження
Мікробіологічні дослідження патологічного (біологічного) матеріалу. Виділення окремих мікрорганізмів
Комплексні мікробіологічні дослідження патологічного (біологічного) матеріалу з ідентифікацією методом MALDI -TOF

Services in laboratory diagnostics


Long-term partnerships with clients are the priority of the Expert Center for Diagnostics and Laboratory Support «Biolights».

Unique for Ukraine equipment, at your request cross-examination of samples with two different test systems IDEXX and BioChek, the possibility to order development for your enterprise individual solution for laboratory support — the differences «BioLightS».

Equipment


The equipment of the diagnostic center and laboratory support allows you to get the Biolights research complex, which can not be performed by any company in Ukraine.

Conducting analyzes using Agilent Technologies equipment
Modern equipment Leica Biosystems for accurate research
Accurate analysis results using equipment Qiagen
Laboratory equipment Waters — The Science of What's Possible
Tecan laboratory instruments — the best quality of research
Accurate analyzes with bioMerieux bacteriological analyzer
Modern laboratory equipment Ankom

12253

sample examination


Research on the world-class equipment is in Ukraine

The European quality of research in Ukraine

A full range of research for veterinary clinics and agricultural producers.

Laboratory support of livestock companies

Carrying out materials for research, scheduled inspections and washings, extended consultations.

Research of feed and drinking water

Detailed analysis of feed and feed for livestock and potable water.

Biolights logo

80

techniques implemented


The methods are validated according to European directives

Join the diagnostics of the European level!

In the three months of the service of the Expert Center «Biolights» used 103 new clients. Please feel free to contact us.

Reliable independent diagnostics is at your service

Equipment from world leaders: Qiagen, Bruker (MALDI TOF), Leica, Waters (MS / MS), Agilent (GC).

8 modern laboratory departments

Sectors of blood research, chemical analytical research, mycological research, PCR, microbiological research, pathological research, histological research, physical and chemical research.

Company news


Read all news

Certificates


All employees have been trained and certified in accordance with international standards. Our specialists constantly improve their qualification both in Ukraine and abroad.

Certificate USAVA 2019 — Ukrainian Association of Veterinarians of Small Animals
Accreditation certificate — Expert Center of Diagnostics and Laboratory Support «Biolights» LLC
IDEXX 11-12 june 2019 Olga Martynenko
Certificate LOHMANN LABORATORY SCHOOL 2019 — Olha Martynenko
Certificate ALSI Agilent — Palonko Roman Igorevich
Сертифікат ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок — Тишківська Наталія Василівна
Сертифікат The Ukrainian Farmer — Андрійчук Василина
Сертифікат The Ukrainian Farmer — Коваль Катерина
Сертифікат The Ukrainian Farmer — Мартиненко Ольга Анатоліївна
Сертифікат The Ukrainian Farmer — Микитюк Аліна
Сертифікат The Ukrainian Farmer — Тишківська Наталія Василівна
Сертифікат The Ukrainian Farmer — Тишківська Анна Михайлівна
Сертифікат GD Animal Health — Коваль Катерина
Сертифікат International Kylt PCR-Traning — Коваль Катерина
Сертифікат Phenomenex — Пальонко Роман
Сертифікат SocTrade — Мартиненко Ольга Анатоліївна
Сертифікат SocTrade — Тишківська Наталія Василівна
Сертифікат Союз Птахівників України — Андрійчук Василина Василівна
Сертифікат Союз Птахівників України — Мартиненко Ольга Анатоліївна
Сертифікат Союз Птахівників України — Тишківська Анна Михайлівна
Сертифікат НУБІП УЛЯБП АПК — Тишківська Наталія Василівна
Certificate Fapas — Expert Center of Diagnostics and Laboratory Support «Biolights» LLC

Subscribe in social networks


Subscribe to the Biolights expert center to be informed about the latest industry news and quickly find out about new research and promotional offers.