Drinking water

Якість та безпечність води
Арт. Indicator Material for research Duration (working days) Price, UAH
МХП01023 NEW! Пакет "Дослідження водопровідної води" згідно ДСанПіН 2.2.4-171-10: ЗМЧ (при t 37ºĊ), Загальні коліформи, Е.соІі, Ентерококи, Сальмонела, Водневий показник, Залізо загальне, Загальна жорсткість, Марганець, Мідь, Сульфати, Сухий залишок та ін. Водопровідна вода. Об’єм для дослідження 2 л в стерильній тарі** на мікробіологію. 5 л води без повітряної пробки для фізико-хімічних досліджень. 4-6 w. d. 6991
МХП01024 NEW! Пакет "Дослідження води з колодязів" згідно ДСанПіН 2.2.4-171-10: Загальні коліформи, Е.соІі, Сальмонела, Водневий показник, Залізо загальне, Загальна жорсткість,Марганець, Сульфати, Сухий залишок, Хлориди, Амоній, Нітрати, Нітрити, Фториди. 4-6 w. d. 2085
МХП01025 NEW! Пакет "Дослідження бутильованої води" згідно ДСанПіН 2.2.4-171-10: ЗМЧ (при t 37ºĊ), ЗМЧ (при t 22ºĊ), Загальні коліформи, Е.соІі, Pseudomonas aeroginosa, Ентерококи, Сальмонела, Водневий показник, Залізо загальне, Загальна лужність та ін. 4-6 w. d. 9102
САД01021 Пакет "Важкі метали у воді" (Свинець, Кадмій, Мишяк, Ртуть). Питна вода, вода зі свердловини, колодязів, бутильована вода. Об’єм для дослідження 3-5 л в пластиковій тарі. 5-7 w. d. 1800
САД01022 Пакет "Мікроелементи у воді" (Мідь, Цинк, Залізо, Кобальт). 5-7 w. d. 1800
САД01023 Пакет "Макроелементи у воді" (Кальцій, Магній, Калій, Натрій). 5-7 w. d. 1800
БЛС01001 NEW! Визначення залишкових кількостей фосфорорганічних пестицидів. Діазинон (базудін), диметоат (фосфамід), малатіон (карбофос), паратіон-метил (метафос), пендиметалін, піриміфос-метил, трифлуралін, хлорпірифос, фенітротіон. 3-5 w. d. 2160
ФХД01018 NEW! Пакет «Комплексне дослідження води». Залізо загальне, загальна жорсткість, хлориди, марганець, сульфати, фториди, амоній, нітрити, нітрати, водневий показник (рН), окиснюваність перманганатна. 3-5 w. d. 1200
МХП01021 NEW! Пакет «Мікробіологічний контроль води для вживання людиною» БГКП, ЗМЧ (при t 37ºĊ), E.Coli, Ентерококи* 4-6 w. d. 550
МХП01022 NEW! Пакет «Мікробіологічний контроль води для вживання тваринами» E.Coli, Ентерококи, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella, Мікологічне дослідження* 4-6 w. d. 1500
МХП01026 NEW! Пакет «Мікробіологічний контроль води для вживання тваринами» E.Coli, Ентерококи, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella.* 4-6 w. d. 1300

*Входить у сферу акредитації; **Лабораторія надає необхідний матеріал для стерильного відбору води. Для отримання матеріалів щодо відбору зверніться на прийом зразків.

Фізико-хімічні дослідження
Арт. Indicator Material for research Duration (working days) Price, UAH
ФХД01001 Залізо загальне Питна вода, вода зі свердловини, колодязів, бутильована вода. Об’єм для дослідження 3-5 л в пластиковій тарі. 2-3 w. d. 132
ФХД01002 Загальна жорсткість* 2-3 w. d. 144
ФХД01003 Хлориди* 2-3 w. d. 252
ФХД01004 Сульфати 2-3 w. d. 120
ФХД01005 Марганець 2-3 w. d. 132
ФХД01006 Сухий залишок* 2-3 w. d. 114
ФХД01007 Амоній 2-3 w. d. 114
ФХД01008 Нітрити 2-3 w. d. 156
ФХД01009 Нітрати 2-3 w. d. 156
ФХД01010 Водневий показник (рН) 2-3 w. d. 102
ФХД01011 Кальцій* 2-3 w. d. 118
ФХД01012 Магній* 2-3 w. d. 104
ФХД01013 Фториди 2-3 w. d. 114
ФХД01014 Карбонатна жорсткість 2-3 w. d. 114
ФХД01015 Загальна лужність 2-3 w. d. 114
ФХД01017 Окиснюваність перманганатна 2-3 w. d. 144

*Входить у сферу акредитації

Визначення Макро та Мікроелементів
Арт. Indicator Material for research Duration (working days) Price, UAH
САД01001 Свинець* Питна вода, вода зі свердловини, колодязів, бутильована вода. Об’єм для дослідження 3-5 л в пластиковій тарі. 5-7 w. d. 600
САД01002 Кадмій* 5-7 w. d. 600
САД01003 Мідь* 5-7 w. d. 600
САД01004 Цинк* 5-7 w. d. 600
САД01005 Залізо* 5-7 w. d. 600
САД01006 Кобальт* 5-7 w. d. 600
САД01007 Марганець* 5-7 w. d. 600
САД01008 Миш'як* 5-7 w. d. 600
САД01009 Ртуть* 5-7 w. d. 600
САД01010 Кальцій 5-7 w. d. 600
САД01011 Молібден 5-7 w. d. 600
САД01012 Селен 5-7 w. d. 600
САД01013 Літій 5-7 w. d. 600
САД01014 Алюміній 5-7 w. d. 600
САД01015 Магній 5-7 w. d. 600
САД01016 Калій 5-7 w. d. 600
САД01017 Нікель 5-7 w. d. 600
САД01018 Барій 5-7 w. d. 600
САД01019 Стронцій 5-7 w. d. 600
САД01046 Берилій 5-7 w. d. 600
САД01047 Бор 5-7 w. d. 600
САД01048 Срібло 5-7 w. d. 600
САД01020 Інші елементи (близько 60) by appointment за домовленістю

*Входить у сферу акредитації

Визначення залишкових кількостей хлорорганічних пестицидів
Арт. Indicator Material for research Duration (working days) Price, UAH
САД01024 Альдрин* Питна вода, вода зі свердловини, колодязів, бутильована вода. Об’єм для дослідження 3-5 л в пластиковій тарі. 3-4 w. d. 417
САД01025 альфа-ГХЦГ* 3-4 w. d. 417
САД01026 бета-ГХЦГ* 3-4 w. d. 417
САД01027 Ліндан* 3-4 w. d. 417
САД01028 Гексахлорбензол* 3-4 w. d. 417
САД01029 4,4′-ДДЕ* 3-4 w. d. 417
САД01030 4,4′-ДДД* 3-4 w. d. 417
САД01031 4,4′-ДДТ* 3-4 w. d. 417
САД01032 Дієлдрин* 3-4 w. d. 417
САД01033 Гептахлор* 3-4 w. d. 417
САД01034 Сума хлорорганічних пестицидів 3-4 w. d. 1200
САД01045 Бензо(а)пірен 3-4 w. d. 1200

*Входить у сферу акредитації

Визначення залишкових кількостей фосфорорганічних пестицидів
Арт. Indicator Material for research Duration (working days) Price, UAH
САД01035 Діазинон (базудін) Питна вода, вода зі свердловини, колодязів, бутильована вода. Об’єм для дослідження 3-5 л в пластиковій тарі. 3-4 w. d. 417
САД01036 Диметоат (фосфамід) 3-4 w. d. 417
САД01037 Малатіон (карбофос) 3-4 w. d. 417
САД01038 Паратіон-метил (метафос) 3-4 w. d. 417
САД01039 Пендиметалін 3-4 w. d. 417
САД01040 Пиіриміфос-метил 3-4 w. d. 417
САД01041 Трифлуралін 3-4 w. d. 417
САД01042 Хлорпірифос 3-4 w. d. 417
САД01043 Фенітротіон 3-4 w. d. 417
САД01044 Сума фосфорорганічних пестицидів Газова хроматографія 3-4 w. d. 1200
Мікробіологічні дослідження**
Арт. Indicator Material for research Duration (working days) Price, UAH
МХП01001 Виявлення Salmonella * Питна вода, вода зі свердловини, колодязів, бутильована вода. Об’єм для дослідження 2 л в стерильній тарі. 5 w. d. 589
МХП01002 NEW! Виявлення Salmonella (з ідентифікацією MALDI TOF) * 3 w. d. 691
МХП01003 Виявлення ентерококів * 5-6 w. d. 164
МХП01004 NEW! Виявлення ентерококів (з ідентифікацією MALDI TOF) * 4 w. d. 269
МХП01005 Загальні коліформи * 3 w. d. 172
МХП01006 NEW! Загальні коліформи (з ідентифікацією MALDI TOF) * 2 w. d. 280
МХП01007 Визначення загального мікробного числа (ЗМЧ) при t 22°C * 2-3 w. d. 139
МХП01008 Визначення загального мікробного числа (ЗМЧ) при t 37°C * 1-2 w. d. 139
МХП01009 Виявлення E.Coli * 3 w. d. 172
МХП01010 NEW! Виявлення E.Coli (з ідентифікацією MALDI TOF) * 1-2 w. d. 280
МХП01011 Виявлення ТКБ (термотолерантні кишкові бактерії) * 3-4 w. d. 172
МХП01012 Визначення кількості спор сульфітредукуючих анаеробів (клостридії) 2-3 w. d. 631
МХП01013 Виявлення спор сульфітредукуючих анаеробів (клостридії) 2-3 w. d. 385
МХП01014 Виявлення синьогнійної палички (Pseudomonas aeruginosa) 4-5 w. d. 468
МХП01015 NEW! Виявлення синьогнійної палички (Pseudomonas aeruginosa) (з ідентифікацією MALDI TOF) * 2-3 w. d. 556
МХП01016 Визначення кількості синьогнійної палички (Pseudomonas aeruginosa) 4-5 w. d. 532
МХП01017 NEW! Визначення кількості синьогнійної палички (Pseudomonas aeruginosa) (з ідентифікацією MALDI TOF) * 2-3 w. d. 649
МХП01018 NEW! Мікробіологічний скринінг MALDI-TOF 3 w. d. 1500
МХП01019 Виявлення Legionella (з ідентифікацією MALDI TOF) 10 w. d. 980
МХП01020 NEW! Ідентифікація мікроорганізмів за допомогою MALDI TOF* 1 w. d. 535

*Входить у сферу акредитації; **Лабораторія надає необхідний матеріал для стерильного відбору води. Для отримання матеріалів щодо відбору зверніться на прийом зразків.

Якість та безпечність води
Фізико-хімічні дослідження
Визначення Макро та Мікроелементів
Визначення залишкових кількостей хлорорганічних пестицидів
Визначення залишкових кількостей фосфорорганічних пестицидів
Мікробіологічні дослідження**

12253

sample examination


Research on the world-class equipment is in Ukraine

The European quality of research in Ukraine

A full range of research for veterinary clinics and agricultural producers.

Laboratory support of livestock companies

Carrying out materials for research, scheduled inspections and washings, extended consultations.

Research of feed and drinking water

Detailed analysis of feed and feed for livestock and potable water.

Company news


Read all news

Certificates


All employees have been trained and certified in accordance with international standards. Our specialists constantly improve their qualification both in Ukraine and abroad.

Certificate USAVA 2019 — Ukrainian Association of Veterinarians of Small Animals
Accreditation certificate — Expert Center of Diagnostics and Laboratory Support «Biolights» LLC
IDEXX 11-12 june 2019 Olga Martynenko
Certificate LOHMANN LABORATORY SCHOOL 2019 — Olha Martynenko
Certificate ALSI Agilent — Palonko Roman Igorevich
Сертифікат ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок — Тишківська Наталія Василівна
Сертифікат The Ukrainian Farmer — Андрійчук Василина
Сертифікат The Ukrainian Farmer — Коваль Катерина
Сертифікат The Ukrainian Farmer — Мартиненко Ольга Анатоліївна
Сертифікат The Ukrainian Farmer — Микитюк Аліна
Сертифікат The Ukrainian Farmer — Тишківська Наталія Василівна
Сертифікат The Ukrainian Farmer — Тишківська Анна Михайлівна
Сертифікат GD Animal Health — Коваль Катерина
Сертифікат International Kylt PCR-Traning — Коваль Катерина
Сертифікат Phenomenex — Пальонко Роман
Сертифікат SocTrade — Мартиненко Ольга Анатоліївна
Сертифікат SocTrade — Тишківська Наталія Василівна
Сертифікат Союз Птахівників України — Андрійчук Василина Василівна
Сертифікат Союз Птахівників України — Мартиненко Ольга Анатоліївна
Сертифікат Союз Птахівників України — Тишківська Анна Михайлівна
Сертифікат НУБІП УЛЯБП АПК — Тишківська Наталія Василівна
Certificate Fapas — Expert Center of Diagnostics and Laboratory Support «Biolights» LLC

Subscribe in social networks


Subscribe to the Biolights expert center to be informed about the latest industry news and quickly find out about new research and promotional offers.